באדוארד ברנשטיין, בבלעדיות, דירת 4 חדרים 100 מ״ר קא, עם מעלית נדירה ופוטנציאלית - עזרא נכסים

באדוארד ברנשטיין, בבלעדיות, דירת 4 חדרים 100 מ״ר קא, עם מעלית נדירה ופוטנציאלית

באדוארד ברנשטיין, בבלעדיות, דירת 4 חדרים 100 מ״ר קא, עם מעלית נדירה ופוטנציאלית
יוקרה, מכירה 4,500,000 ₪ - דירה
100 4 חדרים

באדוארד ברנשטיין, בבלעדיות, דירת 4 חדרים 100 מ״ר בקומה הראשונה, ייחודית ופוטנציאלית

מפת אזור