בדיזנגוף בקרבת הסנטר וככר דיזנגוף בבלעדיות,2 חדרים בקומה ב 60 מ״ר לחזית מרפסות תקרות גבוהות - עזרא נכסים

בדיזנגוף בקרבת הסנטר וככר דיזנגוף בבלעדיות,2 חדרים בקומה ב 60 מ״ר לחזית מרפסות תקרות גבוהות

מפת אזור