בחנקין, בבלעדיות, דירת 4 חדרים 129 מר בבניין יוקרתי מפרט גבהה במיוחד בהליך סופי לקבלת היתר לבניין חדש (דירה פרטית) - עזרא נכסים

בחנקין, בבלעדיות, דירת 4 חדרים 129 מר בבניין יוקרתי מפרט גבהה במיוחד בהליך סופי לקבלת היתר לבניין חדש (דירה פרטית)

בחנקין, בבלעדיות, דירת 4 חדרים 129 מר בבניין יוקרתי מפרט גבהה במיוחד בהליך סופי לקבלת היתר לבניין חדש (דירה פרטית)
יוקרה, מכירה, פרוייקטים חדשים 8,250,000 ₪ - דירה, מגורים, פרוייקטים
143 4 חדרים 1 חנייה 129

בחנקין, בבלעדיות, דירת 4 חדרים בבניין יוקרתי מפרט גבהה במיוחד בהליך סופי להיתר לבניין חדש (דירה פרטית) איכלוס 2/2025

*בתקופת הבנייה, ישולמו 9,000₪/חודש דמי שכירות קבועים.

בנוסף, אין הצמדה למדד תשומת הבנייה.

מפת אזור