ביפו העתיקה, בבלעדיות, בסמטת מזל דגים, חנות/גלריה, שטח עיקרי 75 מ"ר (2 חנויות מחוברות) עם 2 חניות (לא בטאבו). - עזרא נכסים

ביפו העתיקה, בבלעדיות, בסמטת מזל דגים, חנות/גלריה, שטח עיקרי 75 מ"ר (2 חנויות מחוברות) עם 2 חניות (לא בטאבו).

ביפו העתיקה, בבלעדיות, בסמטת מזל דגים, חנות/גלריה, שטח עיקרי 75 מ"ר (2 חנויות מחוברות) עם 2 חניות (לא בטאבו).
יוקרה, מכירה, מסחרי 5,700,000 ₪ - מגורים
75

ביפו העתיקה, בסמטת מזל דגים, חנות/גלריה, שטח עיקרי 75 מ"ר (2 חנויות מחוברות) עם 2 חניות (לא בטאבו). מפתחות במשרד.

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור