בכוכב הצפון בבלעדיות דופלקס גן ייחודי 230 מ״ר בנוי 280 מ״ר גינה - עזרא נכסים

בכוכב הצפון בבלעדיות דופלקס גן ייחודי 230 מ״ר בנוי 280 מ״ר גינה

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור

נכסים נוספים