בכוכב הצפון, רח' יערי, בבניין חדש דירת 5 חדרים 112 מ"ר בנוי + 14 מ"ר מרפסת פתוחה. - עזרא נכסים

בכוכב הצפון, רח' יערי, בבניין חדש דירת 5 חדרים 112 מ"ר בנוי + 14 מ"ר מרפסת פתוחה.