בשדרות סמאטס בבלעדיות, 4 חד' 115 מ"ר ק"ב (אופציה לחמישה) שקטה, מוארת, פוטנציאלית, מרפסות. - עזרא נכסים

בשדרות סמאטס בבלעדיות, 4 חד' 115 מ"ר ק"ב (אופציה לחמישה) שקטה, מוארת, פוטנציאלית, מרפסות.

בשדרות סמאטס בבלעדיות, 4 חד' 115 מ"ר ק"ב (אופציה לחמישה) שקטה, מוארת, פוטנציאלית, מרפסות.
מכירה 4,700,000 ₪ - דירה, מגורים
115 4 חדרים

בשדרות סמאטס בבלעדיות, 4 חד' 115 מ"ר ק"ב (אופציה לחמישה) שקטה, מוארת, פוטנציאלית, מרפסות.
מפתחות במשרד.

גללו למטה כדי לצפות בסיור וירטואלי 360 בנכס!

סיור וירטואלי בנכס