בליפסקי ,בבלעדיות ,2.5 חדרים קב משופצת אדריכלית בהליך לתמא לבנין חדש - עזרא נכסים

בליפסקי ,בבלעדיות ,2.5 חדרים קב משופצת אדריכלית בהליך לתמא לבנין חדש

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור