במגדל בארי נהרדעא דירת פאר, 270 מ"ר, משופצת אדריכלית בסטנדרט בנלאומי. מערבית. עם מרפסת, בריכה, שומר וחניות. אפשרות לקומה מלאה של 430 מ"ר נטו. - עזרא נכסים

במגדל בארי נהרדעא דירת פאר, 270 מ"ר, משופצת אדריכלית בסטנדרט בנלאומי. מערבית. עם מרפסת, בריכה, שומר וחניות. אפשרות לקומה מלאה של 430 מ"ר נטו.

במגדל בארי נהרדעא דירת פאר, 270 מ"ר, משופצת אדריכלית בסטנדרט בנלאומי. מערבית. עם מרפסת, בריכה, שומר וחניות. אפשרות לקומה מלאה של 430 מ"ר נטו.
יוקרה, מכירה 18,000,000 ₪ - מגדל מגורים
270 4 חדרים 3 חניות

במגדל בארי נהרדעא דירת פאר 270 מ"ר, משופצת אדריכלית בסטנדרט בינלאומי. מערבית, עם מרפסת, בריכה, שומר וחניות. אפשרות לקומה מלאה 430 מ"ר נטו.

מפת אזור

נכסים נוספים