בסביוני אביב, דירת 6 חדרים 300 מ"ר בנוי + 55 מ"ר מפרסות עם 4 חניות ו-2 מחסנים, בית חכם. - עזרא נכסים

בסביוני אביב, דירת 6 חדרים 300 מ"ר בנוי + 55 מ"ר מפרסות עם 4 חניות ו-2 מחסנים, בית חכם.

מפת אזור

נכסים נוספים