בסמטאות יהודה המכבי בית פרטי מגרש 260 מר בנוי כ 350 מר ,מעלית, בריכה , חניות , נדיר וייחודי - עזרא נכסים

בסמטאות יהודה המכבי בית פרטי מגרש 260 מר בנוי כ 350 מר ,מעלית, בריכה , חניות , נדיר וייחודי

מפת אזור