בעליית הנוער, בנחלת יצחק ,בבלעדיות בהזדמנות,3 חדרים ק4 עורפית משופצת מוארת שקטה מרווחת ופתוחה מעלית - עזרא נכסים

בעליית הנוער, בנחלת יצחק ,בבלעדיות בהזדמנות,3 חדרים ק4 עורפית משופצת מוארת שקטה מרווחת ופתוחה מעלית

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור