בפנקס , בבלעדיות, 4 חדרים 104 מר גבהה מרווחת מוארת פתוחה ופוטנציאלית מעלית חניה בטאבו - עזרא נכסים

בפנקס , בבלעדיות, 4 חדרים 104 מר גבהה מרווחת מוארת פתוחה ופוטנציאלית מעלית חניה בטאבו

מפת אזור