בפנקס, בקלרין, בבלעדיות, 5 חדרים ק7 מערבית רואים ים עם ממ"ד קומתי ושומר. - עזרא נכסים

בפנקס, בקלרין, בבלעדיות, 5 חדרים ק7 מערבית רואים ים עם ממ"ד קומתי ושומר.

תוכניות קומה

תוכנית דירה

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור

נכסים נוספים