בפנקס פינת שדרות סמאטס בבלעדיות 3 חדרים קב מעלית וחניה בהליך לתמא לבנין חדש - עזרא נכסים

בפנקס פינת שדרות סמאטס בבלעדיות 3 חדרים קב מעלית וחניה בהליך לתמא לבנין חדש

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור