בפרויקט ICON, פנטהאוז שקט במפלס 300 מ"ר נדיר וייחודי (200 מ"ר בנוי + 100 מ"ר מרפסת) - עזרא נכסים

בפרויקט ICON, פנטהאוז שקט במפלס 300 מ"ר נדיר וייחודי (200 מ"ר בנוי + 100 מ"ר מרפסת)

נכסים נוספים