בצפון הישן בישעיהו,pre sale התקבל היתר,לדירת 150 מר יחידה בקומה ( תמא 38/1 חיזוק) קומה 4,מעלית ייחודית - עזרא נכסים

בצפון הישן בישעיהו,pre sale התקבל היתר,לדירת 150 מר יחידה בקומה ( תמא 38/1 חיזוק) קומה 4,מעלית ייחודית

מפת אזור