בצפון הישן מגרש לבנייה מידית (עם היתרים) 950 מ"ר בנייה 10 יחידות. - עזרא נכסים

בצפון הישן מגרש לבנייה מידית (עם היתרים) 950 מ"ר בנייה 10 יחידות.

בצפון הישן מגרש לבנייה מידית (עם היתרים) 950 מ"ר בנייה 10 יחידות.
יוקרה, פרוייקטים חדשים - פרוייקטים
950

בצפון הישן מגרש לבנייה מידית (עם היתרים) 950 מ"ר בנייה 10 יחידות.

לפרטים נוספים – 3217* / 03-6043775

עזרא נכסים – נדל"ן בתל אביב מאז 1989

מפת אזור