בקרבת יהודה המכבי,בית חדיש,מגרש 300 מ"ר בנוי 490 מ"ר,4 חניות,מעלית פנימית. - עזרא נכסים

בקרבת יהודה המכבי,בית חדיש,מגרש 300 מ"ר בנוי 490 מ"ר,4 חניות,מעלית פנימית.

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור