בשדרות סמאטס ובבבלעדיות דירת 102 מ״ר קב משופצת אדריכלית בהליך לתמ״א לבנין חדש - עזרא נכסים

בשדרות סמאטס ובבבלעדיות דירת 102 מ״ר קב משופצת אדריכלית בהליך לתמ״א לבנין חדש

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור

נכסים נוספים