בשיכון הקצינים, בבלעדיות, בית דו-קומתי ישן, חנייה, 150 מ"ר בנוי על מגרש 250 מ"ר ,זכויות בנייה עד ל-400 מ"ר. - עזרא נכסים

פרטי הנכס

בשיכון הקצינים, בבלעדיות, בית דו-קומתי ישן, חנייה, 150 מ"ר בנוי על מגרש 250 מ"ר ,זכויות בנייה עד ל-400 מ"ר. - הצפון הישן

  • FLOOR
מפת אזור

נכסים נוספים