בשיכון הקצינים, בית דו-קומתי ישן, חנייה, 150 מ"ר בנוי על מגרש 250 מ"ר ,זכויות בנייה עד ל-400 מ"ר. - עזרא נכסים

בשיכון הקצינים, בית דו-קומתי ישן, חנייה, 150 מ"ר בנוי על מגרש 250 מ"ר ,זכויות בנייה עד ל-400 מ"ר.

בשיכון הקצינים, בית דו-קומתי ישן, חנייה, 150 מ"ר בנוי על מגרש 250 מ"ר ,זכויות בנייה עד ל-400 מ"ר.
יוקרה, מכירה 9,500,000 ₪ - בית פרטי, מגורים
250 5 חדרים 1 חנייה

בשיכון הקצינים, בית דו-קומתי ישן, חנייה, 150 מ"ר בנוי על מגרש 250 מ"ר זכויות בנייה עד ל-400 מ"ר.

מפתחות במשרד

מפת אזור