בשיכון הקצינים, בית מפואר ומודרני 360 מ"ר בנוי בסטנדרט גבוה מאוד , חכם, מרתף, חניות, ייחודי. - עזרא נכסים

בשיכון הקצינים, בית מפואר ומודרני 360 מ"ר בנוי בסטנדרט גבוה מאוד , חכם, מרתף, חניות, ייחודי.

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור