בשכונת בבלי, חנה זמר, בקרבת הפארק, בבלעדיות, 4 חדרים קב עם ממ"ד, מרפסת שמש, מעלית וחנייה בטאבו לחזית פתוחה. מפתחות במשרד. - עזרא נכסים

בשכונת בבלי, חנה זמר, בקרבת הפארק, בבלעדיות, 4 חדרים קב עם ממ"ד, מרפסת שמש, מעלית וחנייה בטאבו לחזית פתוחה. מפתחות במשרד.

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור

נכסים נוספים