בשלומציון , בקרבת הפארק,בבלעדיות,2 חדרים קב 50 מר מוארת שקטה,בנין בהליך לתמא לבנין חדש - עזרא נכסים

בשלומציון , בקרבת הפארק,בבלעדיות,2 חדרים קב 50 מר מוארת שקטה,בנין בהליך לתמא לבנין חדש

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור