בשלמה המלך,בבלעדיות 100 מר בנוי אפשרות ל 5 חדרים קב ,תקרות גבוהות מרפסות בבנין מטופח - עזרא נכסים

בשלמה המלך,בבלעדיות 100 מר בנוי אפשרות ל 5 חדרים קב ,תקרות גבוהות מרפסות בבנין מטופח

סיור וירטואלי בנכס
מפת אזור