בשמעון התרסי, בבלעדיות, דופלקס גג 170 מ״ר בנוי (2 דירות צמודות) מעלית, 3 חניות - עזרא נכסים

בשמעון התרסי, בבלעדיות, דופלקס גג 170 מ״ר בנוי (2 דירות צמודות) מעלית, 3 חניות

מפת אזור

נכסים נוספים