ברח' שטריקר היוקרתי, בקרבת הפארק, בית פרטי 7 חדרים, 430 מ"ר בנוי על מגרש של 330 מ"ר. מרפסות, מעלית וחניות. - עזרא נכסים

פרטי הנכס

ברח' שטריקר היוקרתי, בקרבת הפארק, בית פרטי 7 חדרים, 430 מ"ר בנוי על מגרש של 330 מ"ר. מרפסות, מעלית וחניות. - הצפון הישן

  • Picture0004
  • 22222
  • 44444
  • 55555
  • 66666
  • 88888
  • 99999
  • 1234567
  • 12345678
  • Picture0005
מפת אזור

נכסים נוספים